1 marca 2015 roku odbył się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stowarzyszenie KoLiber Szczecin złożyło kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Komunizmu na placu Grunwaldzkim. Cześć i chwała bohaterom!

Informujemy, że 18 marca 2014 r. odbyło się walne zebranie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Członkowie oddziału udzielili absolutorium dotychczasowemu prezesowi oddziału Bogdanowi Roggenbuckowi. Na funkcję prezesa oddziału wybrany został kol. Mateusz Stankiewicz. Do komisji rewizyjnej wybrano kol. kol. Bogusława Tarnowskiego, Szymona Cioka oraz Łukasza Jakackiego. Kadencja władz oddziału trwa jeden rok.

6 Marca o godzinie 18.00 w Liceum Plastycznym im. Constantina Brancusi w Szczecinie przy ulicy Kurkowej 1 odbędzie się wystawa „Portret i karykatura” Arkadiusza Gacparskiego. Na wystawie – około 40 prac w kolorze. Karykatury i portrety artystów związanych z liceum plastycznym oraz znanych postaci kabaretu, muzyki, piosenki i teatru. Wszystko … Więcej

Tekst na stronie Gazeta.pl Szczecin           Otrąbiono wszem i wobec – w 2017 roku Szczecin znów zorganizuje finał regat wielkich żaglowców „The Tall Ship Races”. Szkoda, że poza euforią brak w Szczecinie zastanowienia nad sensem takiej imprezy. Oczywiście powinniśmy się cieszyć z przyznania Szczecinowi kolejnego finału, … Więcej

                                                      Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin W imieniu Stowarzyszenia KoLiber wyrażam całkowite niezrozumienie i wielkie rozczarowanie nieustającą marginalizacją mieszkańców Prawobrzeża a w szczególności mieszkańców osiedla Podjuchy. Od wielu lat widoczne jest nie tylko zaniechanie poważnych inwestycji ale także realizację inwestycji, które są niemalże idiotyczne w swojej istocie. Sztandarowym … Więcej

  Nie dla egzaminów dla taksówkarzy!    W związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów wprowadzającą zmiany dotyczące m.in zawodu taksówkarza, w gminach do 100 tysięcy mieszkańców zlikwidowano obowiązek szkolenia i egzaminu dla kierowców taksówek. Natomiast w gminach powyżej 100 tysięcy mieszkańców … Więcej

  Nie dla likwidacji linii pośpiesznych!   Stowarzyszenie KoLiber wyraża swój głęboki sprzeciw, w związku z propozycją władz miasta dążącą do likwidacji bądź ograniczenia ilości, długości i częstotliwości kursów linii pośpiesznych. Wydaję nam wysoko krzywdzące, aby z powodu inwestycji w tzw. Szybki Tramwaj mieszkańcy zostali pozbawieni jedynego szybkiego i bez … Więcej

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w otwarciu wyjątkowej wystawy „Kreską Gacparskiego„. Jest to wystawa rysunków nieodżałowanego szczecińskiego artysty Arkadiusza Gacparskiego, zmarłego w kwietniu tego roku. Wystawa zostanie otwarta w piątek 13 września o godz. 17:00 na Jasnych Błoniach w Szczecinie przy udziale Pani Iwony Gacparskiej oraz władz miasta. Wystawę będzie … Więcej