Stowarzyszenie KoLiber Oddział w Szczecinie zwróciło się do Prezydenta Miasta Szczecin z prośbą o natychmiastowe zaprzestanie nasadzeń drzew przy drogach miejskich  w odległości mniejszej niż 3 metry od krawężników (pismo w załączeniu). W ostatnich miesiącach na prawobrzeżu rozpoczęto nasadzenia drzew przy ulicach (np. na ul. Dąbskiej, Kolorowych Domów). Drzewa są gęsto sadzone w odległości około 60 cm od krawężników. Zwróciliśmy uwagę Pana Prezydenta, że takie działania mogą w przyszłości przyczynić się do zwielokrotnienia zdarzeń drogowych, a drzewa przy ulicy mogą być przyczyną śmierci kierujących pojazdami, pasażerów i pieszych. Dostrzegamy walory ekologiczne oraz estetyczne dodatkowych nasadzeń drzew, jednakże w naszej ocenie nasadzenia powinny odbywać się z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i pojazdów.

Wskazaliśmy przy tym, że § 53 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124) wskazuje wyraźnie. że „odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m”.

W związku z powyższym zaapelowaliśmy o zaprzestanie nasadzeń blisko krawężników oraz wprowadzenie zasady, że drzewa przy drogach miejskich nasadzane będą nie bliżej niż w odległości 3 metrów od krawężników.

WP_20160403_17_35_20_Pro

 

WP_20160403_17_35_09_Pro    WP_20160403_17_34_56_Pro