Oprócz uczestnictwa w odbywających się co kwartał Radach Krajowych i Konwencie Stowarzyszenia KoLiber członkowie naszego oddziału byli uczestnikami poniższych spotkań międzynarodowych:

 

 • Think Tank School w Wilnie w dniach 4-7 Kwietnia 2012 organizowaną m.in przez fundację Atlas Network oraz litewski Instytut Wolnego Rynku.
  Udział wzięli Jakub Mitura, Łukasz Jakacki i Bogdan Roggenbuck
 • Konferencje European Student’s For Liberty W belgijskim Leuven w dniach 18-20 listopada z  udziałem Łukasza Jakackiego, który przeprowadził przy okazji wywiad z dr. Tomem Palmerem. Dostępny na stronie Instytutu Misesa pod adresem http://mises.pl/blog/2012/01/14/jakacki-wywiad-z-doktorem-tomem-g-palmerem/
 • Ponownie Wilno z udziałem Łukasza Jakackiego i Bogdana Roggenbuck’a 14 lipca 2012 r.
 • Stockholm 20 października 2012 r. udział wziął Bogdan Roggenbuck
 • Liberty Seminars w Słowenii w dniach 27-31 Sierpnia w miejscowości Bled.
  Szczecińskiego KoLibra ponownie reprezentowali Łukasz Jakacki oraz Bogdan Roggenbuck.
 • Uczestniczyliśmy też w organizowanej przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości i Language for Liberty Instytute Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa w obecnej edycji. Zajęcia odbywają się w sposób tradycyjny oraz są umieszczane na platformie e-learningowej. Dotyczą zagadnień z zakresu ekonomii, polityki i filozofii oraz komunikacji społecznej. Więcej na stronie Akademii http://www.akademialiderow.edu.pl/

 • Seminarium
  poświęcone ekonomicznym problemom współczesnego kapitalizmu, prawu własności i zagrożeniom dla przedsiębiorczości ze strony polityki, 18 i 19 maja w Warszawie, organizowane przez szkołę Asbiro oraz wydawnictwo Fijorr Publishing.Głównymi mówcami byli: prof. Hans-Hermann Hoppe (Niemcy, Austria), Frank Karsten (Holandia), Stanisław Michalkiewicz, Janusz Korwin-Mikke oraz Adam Wielomski.