Sprzedać frygę!

Stowarzyszenie KoLiber proponuje sprzedaż frygi i kupno pianina dla Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

 

Wielokrotnie w ostatnich latach byliśmy świadkami dość swobodnego traktowania przez władze miasta finansów publicznych. W ostatnich dniach przejawem frywolności w tej dziedzinie jest wybudowanie frygi w centrum miasta. Frygi, która delikatnie rzecz ujmując, nie została entuzjastycznie przyjęta przez Szczecinian. Kontrowersje wzbudził także fakt wydatkowania na tę oryginalną konstrukcję zawrotnej kwoty dwustu tysięcy złotych. Jednocześnie docierają do nas sygnały o problemach finansowych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie, której nie stać na zakup pianina cyfrowego pochodzącego z zakończonego właśnie Konkursu Chopinowskiego. Cena zakupu tego pianina jest kilkukrotnie niższa od kwoty wydatkowanej na wykonanie i montaż frygi.

Wobec powyższego Stowarzyszenie KoLiber proponuje sprzedaż wzbudzającej kontrowersje frygi i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na zakup pianina dla szkoły muzycznej. Jesteśmy przekonani, że z pewnością znajdzie się entuzjasta sztuki nowoczesnej gotowy, by przeznaczyć niemałą kwotę na upiększenie frygą np. ogrodu przed własnym domem. W ten sposób fryga będzie cieszyła oczy tych, którym się ona podoba, a jednocześnie oszczędzi się mieszkańcom o odmiennych gustach estetycznych konieczności podziwiania tej kontrowersyjnej instalacji na ulicach miasta. Co więcej – do szczecińskiej szkoły muzycznej trafi unikatowy instrument muzyczny, który wzbogaci instrumentarium niezbędne do kształcenia młodych muzyków. W naszym przekonaniu powyższa propozycja jest zasadna także i z tego powodu, że kwota dwustu tysięcy złotych przeznaczona na szeroko pojęte cele kulturalne, wydatkowana pierwotnie na wykonanie frygi, nadal służyć będzie celom kulturalnym.

Ufamy, że powyższa propozycja spotka się z przychylnością władz miasta.