Zarząd kieruje działaniami oddziału Stowarzyszenia oraz reprezentuje oddział na zewnątrz.