Zegar długu Miasta Szczecin

W ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego zgłosiliśmy projekt „Zegar długu Miasta Szczecin”. Projekt polega na wykonaniu oraz zamontowaniu na budynku Urzędu Miasta bądź w jego pobliżu tablicy wyświetlającej aktualny stan zadłużenia miasta. Chodzi o ułatwienie wszystkim mieszkańcom dostępu do informacji w zakresie tego ile wynosi w danym dniu zadłużenie miasta, jak szybko się to zadłużenie zmienia i jaka kwota przypada na jednego mieszkańca.

Pierwsze opinie urzędników są negatywne. Miejski Konserwator Ochrony Zabytków negatywnie zaopiniował projekt wskazując na zabytkowe walory budynku Urzędu Miasta, co ma rzekomo stać na przeszkodzie zamontowaniu wspomnianego zegara. Dotychczas nie usłyszeliśmy merytorycznego odniesienia się przedstawicieli magistratu do naszego pomysłu.

Niemniej jednak uruchomiliśmy profil na portalu Facebook, który promuje nasz pomysł. Prosimy o polubienie tego profilu i śledzenie ukazujących się na nim informacji.

zegar